Veiligheidsinspectie Woningen conform NTA 8025 

Bestaande elektro-, gas- en watertechnische voorzieningen en installaties moeten op grond van de Woningwet voldoen aan de eisen van veiligheid en hygiëne zoals vastgelegd in het Bouwbesluit voor bestaande bouw.

Wettelijk is de eigenaar van het pand, gebouw of woning zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektro-. gas- en watertechnische voorzieningen en installaties. De gemeente dient het eerstelijns toezicht op de veiligheid van de woningen te houden en de eigenaren dienen te voldoen aan de wettelijke zorgplicht.

Hoewel er voor eigenaren geen wettelijke verplichting geldt tot het periodiek laten beoordelen van de veiligheid van elektro-, gas- en watertechnische voorzieningen en installaties, doet u er toch goed aan deze regelmatig te laten beoordelen. Door gebruik, ouderdom en omstandigheden zijn de voorzieningen en installaties nu eenmaal onderhevig aan slijtage wat tot een onveilige situatie kan leiden. Door een veiligheidsinspectie volgens de NTA 8025 uit te laten voeren voldoet u aan de gestelde eisen van de zorgplicht.

De wijze waarop een beoordeling van de veiligheid van voorzieningen en installaties moet worden uitgevoerd, heeft de UNETO-VNI in overleg met het Ministerie VROM (nu Ministerie van binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) en in samenwerking met EnergieNed en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), vastgelegd in een Nederlandse Technische Afspraak, de NTA 8025.

U als woningcorporatie, VVE of vastgoedbeheerder, vindt in Omega Inspectie een betrouwbare partner om uw zorgplicht met betrekking tot deze inspecties samen met u uit te laten voeren.

Omega Inspectie voert deze veiligheidsbeoordeling volgens de NTA 8025 graag voor u uit.

Informatie aanvragen over inspecties

Vul onderstaand formulier in

Meer informatie?

Neem contact met ons op

088 20 56 101