Electroluminantie bij PV Installaties

Omega Inspectie & partner GMC Instruments lanceren een uniek concept voor het controleren van de kwaliteit van zonnepanelen. Het gaat daarbij dan met name om de detectie van onzichtbare schade aan de cellen zelf.
Als men ziet hoe panelen gemonteerd worden, of wat er fout kan gaan tijdens transport, dan is dit meetsysteem onmisbaar bij voornamelijk grote projecten / zonneparken.

Electroluminatie

U heeft rendementsverlies

De levensduur van zonnepanelen wordt vaak op 20 jaar gesteld waar er nog 80% van het gespecificeerde vermogen geleverd moet worden, maar…
Helaas kunnen omstandigheden tijdens transport en met name tijdens installatie voor problemen zorgen. Ook na installatie hebben wind, hagel en belasting door sneeuw een flinke invloed op het uiteindelijke rendement van uw panelen.

Door gebruik van slechte onderdelen en productietechnieken kan capaciteitsvermindering sneller intreden en grotere verliezen dan gespecificeerd introduceren.
Dit staat ook wel bekend onder de term PID (Potential Induced Degradation).
Beschadigde modules moeten gelokaliseerd en vervangen worden omdat dit het geleverde vermogen van de hele installatie negatief beïnvloed. Daarnaast hebben kleine defecten een sneeuwbal effect op het toekomstige rendement van het hele paneel.

Tot nu toe zijn twee controlemiddelen van toepassing: 1) Door middel van thermografie, die als nadeel heeft dat lang niet iedere schade zichtbaar wordt en 2) door middel van elektroluminantie in een lichtdichte ruimte. Bij deze tweede methode moet het paneel gedemonteerd worden, waarna hij in een licht-dichte ruimte geplaatst moet worden en waarna hij met een speciale camera gecontroleerd kan worden. Demontage is tijdrovend, onderbreekt de strings en werkt extra schade aan de panelen in de hand.

Electroluminantie vs thermografie

Electroluminantie bij daglicht, Electroluminantie in darkbox & Thermografie

Zoals de bovenstaande afbeeldingen duidelijk maken, wordt bij thermografie lang niet alles zichtbaar.

Uniek concept: Electroluminantie bij daglicht

Metingen bij daglicht, zonder demontage van de panelen zelf, biedt u vele voordelen:

  • Snelle manier om tot 400 kWp/dag te inspecteren
  • Meten aan de panelen in gemonteerde eigen omgeving
  • Overdag en ‘s-nachts meten zonder invloed van zonlicht
  • Detectie en identificatie van alle soorten fouten

Hoe werkt electroluminantie

Praktijk situatie bij gerealiseerd project in Duitsland

We nemen een project van 6 MW aan PV panelen in een zonnepark, hiervoor worden 23000 panelen gemonteerd. Totale investering: Ca. 8 tot 9 miljoen Euro.
De return of investment wordt gecalculeerd met 20 jaar, 80% output van de panelen, 0,5% degradatie per jaar en 1% onderhoudskosten per jaar.
De visuele inspectie en de elektrische inspectie waren ok. Een IR-inspectie bracht 3 defecte panelen aan het licht (0,01%).
Met de electroluminantie meting bij daglicht werden ca. 400 panelen aan een steekproef onderworpen: 312 panelen waren OK (75%), 53 panelen vertoonden kleine defecten (geen effect op de output – 13%), 25 panelen vertoonden defecten met effect op de output (6%) en 24 panelen vertoonden grote defecten met grote invloed op de output (6%).
Als men de laatste 2 metingen (25+24 panelen) omhoog rekent over het hele project, dan kan men er vanuit gaan dat maar liefst 2800 panelen zodanig defect zijn dat ze een serieus effect op het rendement hebben. De schadepost komt daarmee op maar liefst Eur. 480.000,–!

Voor wie is dit systeem bedoeld?

  • Eigenaren van PV-installaties
  • Verzekeraars
  • Inspecteurs van PV-installaties
  • Inkopers van panelen voor grote PV-installaties
  • Fabrikanten van PV-installaties

Interesse in een EL-test bij daglicht? Neem contact op met Omega Inspectie via 088 – 205 61 01 en wij vertellen u graag meer!