NTA 8220 Inspectie

Omega is al jaren marktleider op het gebied van technische inspecties.

NTA 8220 Inspectie

Medio december 2017 verscheen de nieuwe NTA 8220 – Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel en de uitwerking in SCIOS Scope 10.

NTA8220 Inspectie brand / VIER

Normaliter verwijzen verzekeraars naar de NEN 3140 (bedrijfsvoering Laagspanningsinstallaties) of naar de NEN 1010. De verzekerde wordt geacht met gepaste regelmaat hun elektrotechnische installatie aan een inspectie te onderwerpen conform de normen. Helaas blijkt dat dit onvoldoende uitkomst biedt tegen brandgevaar, het is met name gericht op elektrocutie en persoonlijke veiligheid. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de NTA 8220 ontwikkeld is, waarbij ook het brandrisico maximaal wordt belicht.

 

Risico’s en maatregelen

De nieuwe methodiek is vastgelegd in de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8220:2017 – Beoordelingsmethode op brandrisico’s van elektrisch materieel. NTA 8220 beschrijft de brandrisico’s én het risiconiveau. Constateert de inspecteur een mankement, dan geeft NTA 8220 aan welke maatregelen hij of zij moet adviseren. De nieuwe methodiek staat onder beheer van het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN).

 

Brandgevaarlijke risicogebieden

De norm is tot stand gebracht, omdat er steeds meer grote branden ontstaan die veroorzaakt zijn Cursus introductie thermografiedoorelektrotechnische installaties. Deze branden kosten de verzekeraars veel. In 2016 waren er in wel 150 gebouwen grote, verwoestende branden. Bij minimaal een kwart van de branden is overbelasting aan de elektrische installatie de hoofdoorzaak. Aangezien de installaties steeds complexer worden, moet er nu ingegrepen worden om meer schade en letsel te voorkomen.

Voor risico’s zoals bedrijfscontinuïteit of werkgeversaansprakelijkheid blijft een verwijzing naar de NEN 1010 of NEN 3140 wel relevant. Deze normen, die vooral gericht zijn op persoonsbeveiliging, worden niet vervangen door de NTA 8220. De NTA 8220 richt zich op risicogebieden, zoals technische ruimtes waar veel energiestromen bij elkaar komen. Een voorbeeld hiervan is een laagspanningsruimte of stookruimte, net als schakel- en verdeelinrichtingen. Ook bedrijfskeukens en werkplaatsen behoren tot de risicogebieden, omdat daar veel kans is op vervuiling en vocht in de buurt van elektrisch materiaal. Verder moeten grote machines volgens de NTA 8220 inwendig gekeurd worden.

Wat houdt dit in voor de inspectie?

Vanaf 1 januari 2018 is bij veel verzekeraars de NTA 8220 inspectie verplicht bij het afsluiten of prolongeren van een verzekering. De elektrische installatie en toebehoren zal dan dus geïnspecteerd dienen te worden conform de NTA 8220. Omega Inspectie voorziet hier natuurlijk in!

Alle inspecteurs bij Omega Inspectie kunnen een NTA 8220 inspectie uitvoeren en zijn Scope 10 gediplomeerd.

Wil je meer informatie over deze inspectie en de impact die het heeft op je organisatie? Wil je graag een scherpe offerte ontvangen? Neem dan contact met ons op via 088 – 205 61 01.

Opleiding SCIOS Scope 10 – Risico-inspecties van elektrotechnisch materieel

Wist je dat je ook een opleiding tot NTA 8220 – Scope 10 Inspecteur kan volgen bij Omega? Meer informatie over de 3-daagse opleiding Scope 10 – Risico-inspecties van elektrotechnisch materieel tref je aan als je op deze link klikt.

Graag tot ziens bij Omega!

Informatie aanvragen over inspecties

Vul onderstaand formulier in

Meer informatie?

Neem contact met ons op

088 20 56 101