Inspectie Scope 10 – NTA8220 

Medio december 2017 verscheen de nieuwe NTA 8220 – Methode voor het beoordelen van elektrisch materieel en de uitwerking in SCIOS Scope 10.

Normaliter verwijzen verzekeraars naar de NEN 3140 (bedrijfsvoering Laagspanninginstallaties) of naar de NEN 1010. De verzekerde wordt geacht met gepaste regelmaat hun elektrotechnische installatie aan een inspectie te onderwerpen conform de normen. Helaas blijkt dat dit onvoldoende uitkomst biedt tegen brandgevaar, het is met name gericht op elektrocutie en persoonlijke veiligheid. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de NTA 8220 ontwikkeld is, waarbij ook het brandrisico maximaal wordt belicht.

NTA8220 Inspectie brand / VIER

Risico’s en maatregelen

De nieuwe methodiek is vastgelegd in de Nederlandse Technische Afspraak (NTA) 8220:2017 – Beoordelingsmethode op brandrisico’s van elektrisch materieel. NTA 8220 beschrijft de brandrisico’s én het risiconiveau. Constateert de inspecteur een mankement, dan geeft NTA 8220 aan welke maatregelen hij of zij moet adviseren. De nieuwe methodiek staat onder beheer van het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN).

Cursus introductie thermografie

SCIOS sluit aan

Inspectiebedrijven die volgens NTA 8220 gaan werken, kunnen waarschijnlijk al volgend jaar gebruik maken van een certificatieregeling. Stichting SCIOS heeft zich namelijk bij de nieuwe brandinspectiemethodiek aangesloten en zal een toegepast kwaliteitssysteem ontwikkelen. Het systeem gaat deel uitmaken van de SCIOS-certificatieregeling, waarin onder meer de benodigde inspectiemethode en de opleiding en ervaring van de inspecteurs te vinden zijn. De Raad voor Accreditatie heeft SCIOS geaccepteerd als schemabeheerder en naar verwachting zal Scope 10, zoals de inspectiemethode gaat heten, in maart 2017 beschikbaar zijn. Scope 10 is voor inspectiebedrijven niet wettelijk verplicht, maar individuele verzekeraars kunnen de certificatie wel als voorwaarde stellen.

Wat houdt dit in voor de inspectie?

Vanaf 1 januari 2018 is deze inspectie verplicht bij het afsluiten of prolongeren van een verzekering. De elektrische installatie en toebehoren zal dan dus geïnspecteerd dienen te worden conform SCIOS Scope 10 – NTA8220. Omega Inspectie voorziet hier natuurlijk in!

Alle inspecteurs bij Omega Inspectie beschikken over de Scope 8 en Scope 10 certificering en voeren de inspectie conform de eisen uit.

Wil je meer informatie over deze inspectie en de impact die het heeft op je organisatie? Wil je graag een scherpe offerte ontvangen? Neem dan contact met ons op via 088 – 205 61 01.

Enkele verzekeraars die deze inspectie zeker in de polisvoorwaarden gaan opnemen zijn:

 

Opleiding Scope 10 – Risico-inspecties van elektrotechnisch materieel

Wist je dat je ook een opleiding tot Scope 10 Inspecteur kan volgen bij Omega? Meer informatie over de 3-daagse opleiding Scope 10 – Risico-inspecties van elektrotechnisch materieel tref je aan als je op deze link klikt.

Graag tot ziens bij Omega!

Informatie aanvragen over inspecties

Vul onderstaand formulier in

Meer informatie?

Neem contact met ons op

088 20 56 101