Elektra Inspectie Tuincentra

De meeste brandschades in tuincentra’s ontstaan door een defect in de elektrische installatie of door veelvuldig gebruik te maken van verlengsnoeren. Regelmatig onderhoud verkleint de kans op bijvoorbeeld kortsluiting en oververhitting.

Brand tuincentra

Waarom Elektra Inspectie Tuincentra?

Elk bedrijf moet volgens de Arbowet de elektrische installatie met enige regelmaat laten controleren. Hoe deze inspectie wordt uitgevoerd ligt omsloten in de NEN3140 en NEN1010.

Maar naast deze algemeen bekende normen zijn daar ook nog verzekeraars. En de verzekeraars stellen vaak nog hogere eisen dan de Arbowet / NEN3140 / NEN1010.

Een van de eisen is dat u als eigenaar van het pand de inspectie moet laten uitvoeren door een erkend inspectiebedrijf, zoals Omega Inspectie.

Omvang van de inspectie

Het voordeel van de Elektra Inspectie Tuincentra is dat deze voordeliger is dan een gebruikelijke NEN3140 inspectie. De reden hiervan is dat verzekeraars liever ieder tuincentrum in Nederland geïnspecteerd zien dat slechts enkele. Door de goedkopere inspectie worden meer risico’s in kaart gebracht en bespaart u en de verzekeraar een hoop geld en leed!

Geldigheid Elektra Inspectie Tuincentra

Maar hoe zit het dan met de rechtsgeldigheid van deze inspectie?

Nou, dat is iets lastiger uit te leggen. Nergens in de wet staat dat de NEN3140 gevolgd moet worden. In de wet staat wel omschreven dat bij een overeenkomst tussen twee partijen het privaatrecht van toepassing is. In dit geval heeft u een overeenkomst met bijvoorbeeld Avéro Achmea of Interpolis. Zij stellen in hun polisvoorwaarden dat deze periodiek geïnspecteerd worden volgens de Elektra Inspectie Tuincentra methodiek. U voldoet dus aan de geldende regelgeving in deze.

Kwaliteit inspectie

De Elektra Inspectie Tuincentra is wel degelijk een kwaliteitsinspectie. Misschien iets minder diepgaand, maar de grootste risico’s worden afgevangen.

De inspecties volgens de methodiek bestaan uit:

  • Beoordeling van de elektrotechnische tekeningen;
  • Interview met de ondernemer;
  • Controle verlengsnoeren;
  • Controle zonnepaneel- / PV-installaties
  • Controle juist gebruik aardlekbeveiligingen;
  • Vvisuele inspectie;
  • Meting en beproeving;
  • Thermografisch onderzoek;
  • Rapportage van de bevindingen.

Frequentie inspectie

In diverse normen en regelgevingen worden frequenties van steekproeven en inspecties omschreven. Hieruit kunnen wij opmaken dat het te adviseren is om elke 3 jaar een Elektra Inspectie Tuincentra uit te laten voeren.

Heeft u interesse? Vul dan boven aan deze pagina uw gegevens in en plaats uw aanvraag. Wij nemen binnen een dag contact met u op!

Meer informatie over de kosten?

Vul het onderstaande formulier in en ontvang direct uw prijs per e-mail

Meer informatie?

Neem contact met ons op

088 20 56 101