Inspectie woningen NTA 8025

In de volksmond heet de Inspectie Woningen NTA 8025: APK woning inspectie. De Nederlandse praktijkrichtlijn beschrijft een methode om te bepalen of een bestaande technische installatie of voorziening in een woning aan de minimale veiligheidseisen voldoet.

NTA8025 Veiligheidsinspectie Woningen (APK)

Bestaande elektro-, gas- en watertechnische voorzieningen en installaties moeten op grond van de Woningwet voldoen aan de eisen van veiligheid en hygiëne zoals vastgelegd in het Bouwbesluit voor bestaande bouw.

De wijze waarop een beoordeling van de veiligheid van voorzieningen en installaties moet worden uitgevoerd, heeft de UNETO-VNI in overleg met het Ministerie van VROM en in samenwerking met EnergieNed en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), vastgelegd in een Nederlandse Technische Afspraak, de NTA 8025.

Inspectie Woningen NTA 8025

Wettelijk is de eigenaar van het pand, gebouw of woning zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektro-. gas- en watertechnische voorzieningen en installaties. De gemeente houdt het eerstelijnstoezicht op de veiligheid en de VROM-Inspectie is belast met het tweedelijnstoezicht.

De Inspecteur NTA8025 inspecteert de veiligheid van technische installaties en voorzieningen in woningen en vertaalt de inspectie naar een rapportage conform de NTA8025.

De Inspectie Woningen NTA 8025 kan ook worden toegepast op

  • Stacaravans;
  • Mobiele woningen;
  • Wooneenheden voor begeleid zelfstandig wonen;
  • Tenten of andere tijdelijke woonvoorzieningen;
  • Woonboten;
  • Schoolwoningen.

NTA 8025 Inspectie – Uitvoering

U ontvangt uiteindelijk een onafhankelijke rapportage inclusief beschrijving van eventuele gebreken.

Wilt u graag gebruik gaan maken van de diensten van Omega Training & Inspectie? Neem dan gerust contact met ons op. Dit kan uiteraard via e-mail, het contactformulier of via 088 – 20 56 101.

Informatie aanvragen over inspecties

Vul onderstaand formulier in

Meer informatie?

Neem contact met ons op

088 20 56 101