Cursus NTA8025 Veiligheidsinspectie Woningen (APK)

Cursus Inspectie Woningen NTA 8025 volgen? Doe mee bij Omega!

U kunt door Omega Training & Inspectie een Inspectie woningen NTA 8025 laten uitvoeren, maar u kunt bij ons ook een cursus volgen. Dan kunt u de inspectie in het vervolg zelf doen.

Bestaande elektro-, gas- en watertechnische voorzieningen en installaties moeten op grond van de Woningwet voldoen aan de eisen van veiligheid en hygiëne zoals vastgelegd in het Bouwbesluit voor bestaande bouw.

Inspectie woningen NTA8025 – Verplicht?

Wettelijk is de eigenaar van het pand, gebouw of woning zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de elektro-. gas- en watertechnische voorzieningen en installaties. De gemeente houdt het eerstelijnstoezicht op de veiligheid en de VROM-Inspectie is belast met het tweedelijnstoezicht.

Wettelijke verplichting Inspectie Woningen NTA8025?

Hoewel er voor eigenaren geen wettelijke verplichting geldt tot het periodiek laten beoordelen van de veiligheid van elektro-, gas- en watertechnische voorzieningen en installaties, doet u er toch goed aan deze regelmatig te laten beoordelen. Door gebruik, ouderdom en omstandigheden zijn de voorzieningen en installaties nu eenmaal onderhevig aan slijtage.

De wijze waarop een beoordeling van de veiligheid van voorzieningen en installaties moet worden uitgevoerd, heeft de UNETO-VNI in overleg met het Ministerie van VROM en in samenwerking met EnergieNed en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), vastgelegd in een Nederlandse Technische Afspraak, de NTA 8025.

Inhoud cursus Inspectie Woningen NTA 8025

In de volksmond heet de Inspectie Woningen NTA 8025: APK woning inspectie. De Nederlandse praktijkrichtlijn beschrijft een methode om te bepalen of een bestaande technische installatie of voorziening in een woning aan de minimale veiligheidseisen voldoet.
De Inspecteur NTA8025 inspecteert de veiligheid van technische installaties en voorzieningen in woningen en vertaalt de inspectie naar een rapportage conform de NTA8025.
De Inspectie Woningen NTA 8025 kan ook worden toegepast op

 • Stacaravans;
 • Mobiele woningen;
 • Wooneenheden voor begeleid zelfstandig wonen;
 • Tenten of andere tijdelijke woonvoorzieningen;
 • Woonboten;
 • Schoolwoningen.

Onderwerpen cursus Inspectie Woningen NTA 8025

Onderwerpen die tijdens de cursus van Omega Training & Inspectie worden behandeld zijn:

 • Wetgeving en toegepaste Normen;
 • Veilig werken volgens NEN3140;
 • Technische installatie;
 • Technische voorzieningen;
 • Elektrische installatie;
 • Elektrische voorzieningen;
 • Gasinstallatie;
 • Gasvoorzieningen;
 • Leidingwaterinstallatie;
 • Leidingwatervoorzieningen;
 • Ventilatie installatie;
 • Meting en beproeving van bovenstaande onderdelen.

Doelgroep Cursus Inspectie Woningen NTA 8025

Deze training is bedoeld voor iedereen die woningen volgens de NTA 8025 wil gaan inspecteren of inspecteert. Voorkennis NEN1010, NEN3140, NEN8078, NEN1006, Bouwbesluit is aan te raden.

Duur Cursus Inspectie Woningen NTA 8025

De cursus NTA8025 Veiligheidsinspectie Woningen omvat 2 dagen (4 dagdelen) inclusief cursusmateriaal en lunch. De cursus vindt altijd op 2 opeenvolgende maandagen plaats.

Desgewenst kan de cursus NTA 8025 Veiligheidsinspectie Woningen ook in company worden verzorgd. Informeer naar onze aantrekkelijke tarieven door contact op te nemen met onze binnendienst via 088-20 56 101 of stuur ons een email!

Informatie aanvragen over inspecties

Vul onderstaand formulier in

Meer informatie?

Neem contact met ons op

088 20 56 101