Een NEN 3140 Inspectie Elektrische Installatie hoeft niet duur te zijn. Ja, elke installatie dient periodiek gecontroleerd te worden. Althans, dat staat in de NEN3140. Maar wat houdt dat nou eigenlijk in?

Om direct met de deur in huis te vallen: een NEN 3140 Inspectie Elektrische Installatie  bij Omega Inspectie is niet duur. Het goed onderhouden en inspecteren van een elektrische installatie komt de continuïteit van uw bedrijf ten goede! De inspecties van Omega Inspectie hebben als doel preventie, maar wij gaan alleen verder waar anderen stoppen!

NEN3140 Inspecties

Opname NEN3140 inspectie Elektrische Installatie

Inzicht in een elektrische installatie krijg je niet van een afstand. Het is dan ook niet meer dan normaal dat Omega Inspectie eerst samen met u een inspectieopname komt doen.

Samen met uw (installatie)verantwoordelijke stellen wij een inspectieplan op. Aan de hand van dit inspectieplan kunnen wij u een helder en objectief advies geven over de inhoud van de inspectie en de uitvoering daarvan. Met name de uitvoering van onze inspectie heeft als doel om u en uw medewerkers zo weinig als mogelijk tot last te zijn. Desgewenst kunnen we een grote inspectie opdelen in 3 of 4 delen, zodat u ook de kosten over de jaren verdeeld kunnen worden.

Uitvoering NEN 3140 Inspectie Elektrische Installatie

Tijdens de uitvoering van de NEN 3140 Inspectie Elektrische Installatie worden er een aantal stappen doorlopen:

 • Beoordeling tekeningen en documenten
 • Visuele inspectie
 • Meting en beproeving:
  • Aardleidingen
  • Aardpennen
  • Impedanties
  • Isolatieweerstand
  • Aardlekschakelaars
  • Thermografische scan

Rapportage NEN 3140 Inspectie Elektrische Installatie

Na afloop van elke NEN 3140 inspectie ontvangt u een compleet rapport met de bevindingen van de erkende inspecteur, vaak al binnen 1 dag! Hieruit kunt u opmaken wat de algehele staat is van uw elektrische installatie en welke punten hersteld moeten worden.

Desgewenst verzorgt Omega Inspectie ook nog de her-inspectie van de installatie, zodat u uiteindelijk een compleet rapport heeft welke u kunt aanbieden aan uw verzekeraar. Tevens voldoet u met deze inspecties aan de eisen zoals gesteld in het Arbeidsomstandighedenbesluit.

NEN3140 inspectie Elektrische Installatie

Meer info over de kosten?

Vul het onderstaande formulier in en ontvang direct uw prijs per e-mail

Meer informatie?

Neem contact met ons op

088 20 56 101