Oplevercontrole: PVcheck

Omega is al jaren leidend op het gebied van inspecteren van zonnepaneel installaties.

Omega Inspectie is dagelijks bezig met de begeleiding van installateurs bij het aanleggen van zonnepaneel installaties.

Daarnaast worden er jaarlijks meer dan 1500 bestaande en nieuwe installaties door Omega Inspectie aan een opleverinspectie onderworpen.

Tevens vindt er maandelijks de cursus Installatie, Oplevering & Inspectie van Zonnepanelen plaats op diverse locaties in het land, verzorgt door de vakmannen van Omega Training.

Al deze ervaringen hebben ertoe geleid dat Omega Inspectie de PVcheck heeft ontwikkeld. Immers, u wilt toch ook dat uw installateurs de installatie correct aanleggen en opleveren? U wilt achteraf toch niet constateren dat er fouten zijn gemaakt in het installatieproces, met als gevolg dat u dit moet herstellen? En, nog belangrijker, u wilt toch een correct werkende en veilige installatie afleveren?

De PV-Check van Omega Inspectie is een korte controle op basis van foto’s. Deze foto’s worden
gemaakt tijdens het installeren van een pv-systeem en tijdens het opleveren ervan.
Tijdens de PV-Check hanteren de controleurs eisen uit:

  • Arbowet
  • NEN 1010
  • NEN 3140
  • NEN 62446
  • NTA 8013

Daarnaast wordt gelet op eventuele aanvullende eisen vanuit de opdrachtgever.
De PVCheck is geen volledige inspectie conform bovenstaande wet en normen. Tijdens de De PVCheck kan niet volledig worden uitgesloten dat:

  • er volgens de genoemde eisen is geïnstalleerd;
  • en er geen onveilige situatie aanwezig zijn, zijn geweest, of zullen ontstaan.

Kosten PVcheck

Iedereen streeft 100% kwaliteit na. Helaas is dat een utopie. Waar mensen werken worden fouten gemaakt en een inspectie is een extra controle middel om dit risico te verkleinen. Het is echter niet mogelijk om in 100% van de installaties een extra inspectie uit te voeren, helaas. Dit wordt simpelweg te kostbaar.

De PVcheck van Omega Inspectie biedt uitkomst! Tegen een zeer laag tarief ontvangt u een objectieve beoordeling van het aangeleverde dossier. De ervaring leert ons dat hiermee al tot 80% van de fouten in de installatie worden gedetecteerd. U kunt vervolgens naar uw installateur of medewerker direct actie ondernemen, waardoor dezelfde fouten in de toekomst direct voorkomen kunnen worden!

Heeft u interesse? Neem contact met ons op, wij vertellen u graag meer!

Informatie aanvragen over inspecties

Vul onderstaand formulier in

Meer informatie?

Neem contact met ons op

088 20 56 101