VIER Inspectie

Omega is al jaren leidend op het gebied van technische inspecties.

VIER-inspecties worden niet meer apart gevraagd door verzekeraars. Deze inspecties zijn tegenwoordig onderdeel van Scope 10 Inspecties. Wilt u een VIER-inspectie laten uitvoeren, dan raden we u aan om een Scope 10 inspectie aan te vragen bij Omega Inspectie.
Alle informatie en aanvraagmogelijkheden vindt u op onze speciale Scope 10 Inspectie pagina.

Ikeur heeft als branchevereniging voor inspectie de erkenningsregeling VIER ontwikkeld. In nauwe samenwerking met het Verbond van Verzekeraars heeft men beoogd de brandrisico’s, welke verbonden zijn aan elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen in het MKB, terug te dringen en daarmee de gevolgschade van brand aan bedrijven en haar medewerkers te beperken.

Kenmerken VIER-erkenningsregeling

 1. Reduceert risico’s in relatie tot brandgevaar, aanrakingsgevaar en bedrijfscontinuïteit;
 2. Borgt de inspectiemethodiek, de vakbekwaamheid, het rapportageformat en de follow-up;
 3. Voorziet in de communicatie tussen de verzekerde, diens (huis)installateur en verzekeraar;
 4. Beheerd door iKeur en tevens voor niet i-Keurleden toegankelijk.

Omega Inspectie is lid van Ikeur en participeert actief binnen de vereniging. Vandaar dat het niet meer dan logisch is dat Omega Inspectie een VIER-inspectie voor u kan uitvoeren.

Vier pijlers van VIER

1. Inspectiemethode

 • Inventarisatie potentiele risico’s via intakegesprek met verzekerde;
 • Risicogerichte inspectie installatie, arbeidsmiddelen en bedrijfsvoering;
 • Stimuleren bewustwording, bedrijfscontinuïteit, preventie en herstel middels evaluatiegesprek.

2. Vakbekwaamheid

 • De VIER-cursus bestaat uit drie modulen:
  – Taalkundig en juridisch correct rapporteren;
  – Verzekeringsrecht en –techniek;
  – Inspectiemethode;
 • Alle trainingsmodules zijn verplicht en worden met een examen afgerond;
 • Register van erkende VIER-inspecteurs op website www.ikeur.nl;
 • Zie productblad VIER-cursus voor meer informatie over inhoud en inschrijving.

3. Het rapportageformat

 • Gestandaardiseerd rapportageformat met classificatie van risico’s;
 • Heldere weergave van geconstateerde gebreken met herstelurgentie.

4. De follow up

 • Een verklaring als bewijs voor de verzekering dat de belangrijkste gebreken zijn hersteld;
 • Een advies wanneer een vervolginspectie en/of verdiepte inspectie is gewenst;
 • Aanbevelingen met betrekking tot maatregelen bij overige risico verhogende omstandigheden.

VIER staat voor kwaliteit

Indien u een inspectie laat uitvoeren volgens VIER-methodiek dan weet u wat u krijgt: eerlijk, erkend en een kraakhelder inzicht welke zaken uw bedrijfscontinuïteit bedreigen. Omega Inspectie is uw partner, wij helpen u kosten te besparen en bovenal, verzekerd te zijn in situaties waar u niet op zit te wachten, maar wel degelijk op de loer liggen.

 

Informatie aanvragen over inspecties

Vul onderstaand formulier in

Meer informatie?

Neem contact met ons op

088 20 56 101