Top 5 risico’s landbouw

De landbouw is volop in beweging. Nieuwe mogelijkheden bieden mooie kansen, maar ook nieuwe risico’s. Samen met onze klanten, adviesraden en organisaties in de landbouw zoeken wij naar passende oplossingen voor nieuwe risico’s. Die passende oplossing hoeft wat ons betreft niet uit een verzekering te bestaan. Want in sommige gevallen hebt u meer aan een dienst, aan een preventie- of bouwadvies, of aan snelle hulp bij calamiteiten. Uw bedrijfscontinuïteit is altijd ons uitgangspunt.

5 Oogsttijd, geen tijd voor een ongeluk
De oogstperiode is druk, u maakt lange werkdagen. Het wordt eerder donker en de weg is vaker nat. Elk jaar weer veroorzaakt modder op de weg vervelende ongevallen. Zorg voor een veilige werkomgeving en verklein de kans op ongevallen.

4 Brand door smeulende resten
Een vonkje bij brandbare materialen zoals isolatie, stroresten, strooisel of houtkrullen, kan al brand veroorzaken. Eén vonkje vlakbij het methaangas in de mestkelder kan een explosie veroorzaken. En als u klaar bent met uw las-of slijpwerk, kunnen smeulende resten alsnog brand veroorzaken. Blijf daarom goed opletten bij uw werkzaamheden.

3 Brand in bewaarloods
Veel akkerbouwers verzorgen zelf de bewaring van hun geoogste producten. Het bewaren van natuurlijke (levende) producten is een complex geheel. Dat vraagt om deskundigheid en om kwalitatief goede bewaarloodsen en -techniek. Bewaarloodsen zijn kwetsbaar voor brand. Een brand doet uw investeringen teniet en is nadelig voor de toekomst van uw bedrijf. We geven tips om de kans op brand in uw bewaarloods te verkleinen.

2 Asbestdaken
Tot 1994 werd bij de bouw van veel stallen en opslagruimten asbesthoudend materiaal gebruikt. We weten nu dat bij verwering van asbestdaken asbestvezels vrijkomen. Inademing van asbestvezels leidt tot gezondheidsrisico’s. De overheid komt met een verbod op het bezit van asbesthoudende daken per 2024. Zo’n 70% van die asbestdaken, ongeveer 90 miljoen m2, bevindt zich in de agrarische sector.

1 Storing van regelapparatuur
De technische installatie is het hart van uw bedrijf. Storing of uitval heeft direct gevolgen voor uw dieren, uw productie en uw bedrijfscontinuïteit. Houd kritische bedrijfsprocessen daarom stevig in de hand en blijf controleren.

Bron: interpolis.nl

Wilt u samen met Omega Inspectie uw risico’s verkleinen? Neem dan contact met ons op voor een onafhankelijke inspectie. Omega Inspectie is door diverse verzekeraars erkend als onafhankelijke partij welke diverse inspecties, inclusief schermdoeken en assimilatiebelichting, mag uitvoeren!